Natura Graf
Life in the image of nature
Pretraživanje

home
o NaturaGraf
illustration gallery
galerija crteža
Illustrated publications
ilustrirane publikacije
terms of use
uvjeti korištenja
contact
kontakt
 
 
  dobrodošli / welcome

These pages are made to promote the nature and to offer high quality illustrations of biodiversity that surrounds us. Our main goal is to offer quality and professional materials for the production of books, brochures, posters, etc.
Photos and drawings, which are located on this site are intellectual property of their author Marija Crnčec and should not be used for any commercial purposes without her permission.

Ove stranice izrađene su radi popularizacije prirode te radi ponude visoko kvalitetnih crteža biološke raznolikosti koja nas okružuje. Naš osnovni cilj je ponuda kvalitetnih i profesionalnih crteža za izradu knjiga, brošura, plakata, postera itd.
Crteži koji se nalaze na ovim stranicama intelektualno su vlasništvo autorice Marije Crnčec i ne smiju se koristiti u nikakve komercijalne svrhe bez njenog dopuštenja.


  galerija / gallery

On these site there are illustrations of various aspects of nature, arranged by categories. In some aspects of science, a good drawing is still the best way of presentation and it is prefered above photographs. On this site, particular emphasis is given to the biodiversity of Croatia.
If among the exhibited photos you have not found what you're looking for, please contact us.

Na ovim stranicama nalaze se crteži iz različitih aspekata prirode, razvrstani po kategorijama. Poseban naglasak dat je bioraznolikosti Republike Hrvatske. U nekim aspektima znanosti, dobar crtež još uvijek vrijedi više od fotografije, i zato smo u našu ponudu uvrstili isključivo izradu kvalitetnih crteža.
Ako među izloženim crtežima niste pronašli što ste tražili, slobodno nam se obratite..